شرکت پی جی پارس با توجه به اهمیت کیفیت در استراتژی سازمانی خود و همگام با حفظ جایگاه اخلاقی و تکنیکال شرکت در بازار داخلی ایران و تلاش در جهت صدور کالاهای با کیفیت به خارج از ایران و حصول اطمینان از جلب رضایت ذینفعان خط مشی کیفی سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001.2015 به صورت ذیل بیان میدارد:

تلاش بر درک نیاز ها و نتظارات ذینفعان و تامین رضایتمندی ایشان

تلاش در جهت تولید با کیفیت طبق استانداردهای مورد نظر کارفرمایان داخلی و خارجی

تلاش در جهت جایگاه رهبری بازار ایران به عنوان برترین تولید کننده و خدمات دهنده کشور در شاخه حفاظت کاتدیک

تلاش در جهت صادرات هر چه بیشتر محصولات شرکت به بازارهای جهانی

تلاش در جهت ارتقا سطح توانمندی واحد فروش و خدمات پس از فروش در ارائه خدمات با کیفیت

 لذا اینجانب و کلیه کارکنان پی جی پارس متعهد می شویم سیاستهای فوق الذکر را مورد توجه قرارداده و مساعی خود را جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده بکار گیریم . همچنین با توجه به شرایط کسب و کار و ارتقاء شرکت این خط مشی در دوره زمانی مشخص مورد بازنگری خواهد گرفت.

فهرست
Call Now Button